Το έργο UPSWING προτείνει την ανάπτυξη τριών πλήρως λειτουργικών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης - Κ&Π - μεγάλης κλίμακας για τους:

Το έργο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων (ΕΟΧΠ).
Ο ΕΟΧΠ συνδράμει τις ανάγκες του ελληνικού εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα και στοχεύει στην κάλυψη των κενών δεξιοτήτων του. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνει στρατηγικά μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των οικοδομοτεχνιτών και των εγκαταστατών συστημάτων.
Ο Οδικός Χάρτης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BUS-GR και έλαβε την επίσημη έγκριση από 44 μείζονες ενδιαφερόμενους φορείς.

Νέα & υλικό

Ενημερωτικά Φυλλάδια προς τους εκπαιδευομένους

Διαβάστε και κατεβάστε εδώ τα ενημερωτικά φυλλάδια για τους εκπαιδευομένους του BUILD UP Skills UPSWING.

Τι προσφέρει η πιστοποίηση BUS UPSWING, σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα κατάρτισης, πώς θα πιστοποιητείτε; Όλες οι συνοπτικές απαντήσεις εντός.

E-bulletins του BUILD UP Skills UPSWING

Τα 3 e-bulletins του BUILD UP Skills UPSWING, ένα για κάθε επάγγελμα στόχος της δράσης, εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν. Μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα κατεβάσετε εδώ. 

Σύσταση του Παρατηρητηρίου Προσόντων/Δεξιοτήτων του BUS UPSWING

H κοινοπραξία BUILD UP Skills UPSWING ακολούθησε όλα τα απαιτούμενα βήματα και καθιέρωσε επίσημα το "Παρατηρητήριο Προσόντων/Δεξιοτήτων" (Συμβούλιο Παρακολούθησης Δεξιοτήτων) για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών για αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και για απόκτηση νέων, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.

2η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

H 2η Συνάντηση Διαβούλευσης της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING έλαβε χώρα τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόταση υποστηρικτικών μέτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδο σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ατζέντα της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω:

Pages