Έκθεση για το σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Διαβάστε εδώ την έκθεση αναφορικά με το σχεδιασμό των τριών προγραμμάτων κατάρτισης "Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών"