Έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό του δια-επαγγελματικού προγράμματος ως εισαγωγικού εκπαιδευτικού σπονδύλου

Το Παραδοτέο, D2.6 «Έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό του δια-επαγγελματικού προγράμματος ως εισαγωγικού εκπαιδευτικού σπονδύλου» οριστικοποιήθηκε και είναι διαθέσιμο για λήψη εδώ.