Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης

Διαβάστε εδώ την έκθεση που παραθέτει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των τριών προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης BUILD UP Skills UPSWING