Ερωτηματολόγια UPSWING

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων / εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης ή / και των εξετάσεων πιστοποίησης για τις τρεις ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό έργο BUS UPSWING, παρακαλούμε να συμπληρώσετε πρώτα το – σύντομο – γενικό ερωτηματολόγιο:

Γενικό ερωτηματολόγιο

Εάν επιθυμείτε να εμβαθύνετε – και πιθανώς να εμπλακείτε – στις σχετικές δράσεις του έργου BUS UPSWING στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κατάλληλων χώρων για την πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης ή/και διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης, προχωρήστε στη συμπλήρωση και του(ων) ειδικού(ών) ερωτηματολογίου(ων), ανά ειδικότητα, που σας ενδιαφέρει(ουν):

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με εγκαταστάσεις για Τεχνικούς Μόνωσης

(Εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Πρακτικής Κατάρτισης για τους Τεχνικούς Μόνωσης)

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με εγκαταστάσεις για Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές 

(Εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Πρακτικής Κατάρτισης για τους Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές)

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με εγκαταστάσεις για Εγκαταστάτες – Συντηρητές Καυστήρων

(Εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Πρακτικής Κατάρτισης για τους Εγκαταστάτες-Συντηρητές Καυστήρων)

 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορείτε να τα αποστείλετε μέσω e-mail στη διεύθυνση : greok@central.tee.gr