Κατάλογος καταρτισμένων εκπαιδευτών

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη λίστα των εκπαιδευτών, οι οποίοι αποφοίτησαν με επιτυχία των προγράμματων "Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών" του BUILD UP Skills UPSWING. Αυτή η έκθεση καταγράφει επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των εκπαιδευτών και την υλοποίηση των προγραμμάτων ακπαίδευσης τους