Οδηγός για αξιολογητές

Διαβάστε εδώ τον οδηγό για αξιολογητές για τα σχήματα κατάρτισης και πιστοποίησης του BUILD UP Skills UPSWING