Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Μόνωσης, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών και Εγκαταστατών-Συντηρητών Καυστήρων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώνουμε ότι τα Προγράμματα Κατάρτισης των Τεχνικών Μόνωσης, των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών και των Εγκαταστατών-Συντηρητών Καυστήρων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του BUILD UP Skills - UPSWING και είναι διαθέσιμα για λήψη. 

Εντοπίστε εδώ το επάγγελμα που σας ενδιαφέρει και επίλεξτε το αρχείο για να το κατεβάσετε.