Σε πλήρη εξέλιξη τα προγράμματα κατάρτισης BUILD UP Skills UPSWING

Συνεχίζεται επιτυχώς και εντατικά η κατάρτιση των επαγγελματιών-στόχος του BUILD UP Skills UPSWING. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προγράμματα κατάρτισης των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε Αθήνα και Ηράκλειο, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτό της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τους τεχνικούς μόνωσης στο Ηράκλειο, ενώ αυτή τη στιγμή υλοποιείται και το πρόγραμμα για τους εγκαταστάτες/ συντηρητές καυστήρα στη Θεσσαλονίκη.

Τα υπόλοιποα προγράμματα αναμένεται να εκκινήσουν σύντομα.