Σύσταση του Παρατηρητηρίου Προσόντων/Δεξιοτήτων του BUS UPSWING

H κοινοπραξία BUILD UP Skills UPSWING ακολούθησε όλα τα απαιτούμενα βήματα και καθιέρωσε επίσημα το "Παρατηρητήριο Προσόντων/Δεξιοτήτων" (Συμβούλιο Παρακολούθησης Δεξιοτήτων) για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών για αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και για απόκτηση νέων, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.

Το Παρατηρητήριο συστάθηκε στο πλαίσιο του "Συμφώνου Συνεργασίας" που υπεγράφη από το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΕ, τη ΓΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΙΕΑΔ, και τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης του Παρατηρητηρίου Προσόντων/Δεξιοτήτων στην Αθήνα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους και τις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου Δεξιοτήτων, καθώς και το υπογεγραμμένο σύμφωνο συνεργασίας, διατίθενται στην συνημμένη έκθεση.