1η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

Διοργανώθηκε επιτυχώς η 1η Συνάντηση Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING. H συνάντηση έλαβε χώρα την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η ατζέντα της συνάντησης εστίασε στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ζήτησης για ειδικευμένους εργατοτεχνίτες στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον εθνικό κατασκευαστικό κλάδο. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο εργασίας της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω: