2η Συνεδρίαση των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών

Η δεύτερη συνεδρίαση των τριών Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών (ΕΤΕ) του έργου BUS UPSWING διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις 17 Ιουλίου 2015. Τα μέλη των τριών ΕΤΕ πραγματοποίησαν εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών αναφορικά με την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και έθεσαν τις βάσεις για τα μελλοντικά βήματα προς την πιστοποίηση.