Διασκέψεις

Ημερίδα του BUILD UP Skills UPSWING στο Building Green Open Space 2017

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING συμμετέχει με την ειδική ημερίδα «Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING» στη Διεθνή Έκθεση BUILDING GREEN 2017.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 από 10:30-13:00 στην Αίθουσα 4 του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo και θα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα με συμμετοχή σημαντικών φορέων στους τομείς της εκπαίδευσης, των κατασκευών και της ενέργειας.