Εκδηλώσεις

2η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

H 2η Συνάντηση Διαβούλευσης της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING έλαβε χώρα τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόταση υποστηρικτικών μέτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδο σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ατζέντα της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω:

1η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

Διοργανώθηκε επιτυχώς η 1η Συνάντηση Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING. H συνάντηση έλαβε χώρα την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η ατζέντα της συνάντησης εστίασε στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ζήτησης για ειδικευμένους εργατοτεχνίτες στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον εθνικό κατασκευαστικό κλάδο. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο εργασίας της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω:

Ημερίδα του BUILD UP Skills UPSWING στο Building Green Open Space 2017

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING συμμετέχει με την ειδική ημερίδα «Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING» στη Διεθνή Έκθεση BUILDING GREEN 2017.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 από 10:30-13:00 στην Αίθουσα 4 του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo και θα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα με συμμετοχή σημαντικών φορέων στους τομείς της εκπαίδευσης, των κατασκευών και της ενέργειας.