Συναντήσεις

2η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

H 2η Συνάντηση Διαβούλευσης της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING έλαβε χώρα τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόταση υποστηρικτικών μέτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδο σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ατζέντα της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω:

1η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

Διοργανώθηκε επιτυχώς η 1η Συνάντηση Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING. H συνάντηση έλαβε χώρα την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η ατζέντα της συνάντησης εστίασε στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ζήτησης για ειδικευμένους εργατοτεχνίτες στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον εθνικό κατασκευαστικό κλάδο. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο εργασίας της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω: