Νέα

Σύσταση του Παρατηρητηρίου Προσόντων/Δεξιοτήτων του BUS UPSWING

H κοινοπραξία BUILD UP Skills UPSWING ακολούθησε όλα τα απαιτούμενα βήματα και καθιέρωσε επίσημα το "Παρατηρητήριο Προσόντων/Δεξιοτήτων" (Συμβούλιο Παρακολούθησης Δεξιοτήτων) για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών για αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και για απόκτηση νέων, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.

Συμμετοχή του BUILD UP Skills UPSWING στο Διήμερο Ενέργειας του ΤΕΕ

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING συμμετέχει στο Διήμερο Ενέργειας "Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας" του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Δευτέρα και Τρίτη 10-11 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ.

Ημερίδα Διαβούλευσης

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING διοργανώνει ημερίδα διαβούλευσης, ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 από 10:00-14:00 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ερωτηματολόγια UPSWING

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων / εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης ή / και των εξετάσεων πιστοποίησης για τις τρεις ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό έργο BUS UPSWING, παρακαλούμε να συμπληρώσετε πρώτα το – σύντομο – γενικό ερωτηματολόγιο:

Γενικό ερωτηματολόγιο

Εάν επιθυμείτε να εμβαθύνετε – και πιθανώς να εμπλακείτε – στις σχετικές δράσεις του έργου BUS UPSWING στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κατάλληλων χώρων για την πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης ή/και διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης, προχωρήστε στη συμπλήρωση και του(ων) ειδικού(ών) ερωτηματολογίου(ων), ανά ειδικότητα, που σας ενδιαφέρει(ουν):

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με εγκαταστάσεις για Τεχνικούς Μόνωσης

(Εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Πρακτικής Κατάρτισης για τους Τεχνικούς Μόνωσης)

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με εγκαταστάσεις για Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές 

(Εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Πρακτικής Κατάρτισης για τους Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές)

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με εγκαταστάσεις για Εγκαταστάτες – Συντηρητές Καυστήρων

(Εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Πρακτικής Κατάρτισης για τους Εγκαταστάτες-Συντηρητές Καυστήρων)

 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορείτε να τα αποστείλετε μέσω e-mail στη διεύθυνση : greok@central.tee.gr

Σε πλήρη εξέλιξη τα προγράμματα κατάρτισης BUILD UP Skills UPSWING

Συνεχίζεται επιτυχώς και εντατικά η κατάρτιση των επαγγελματιών-στόχος του BUILD UP Skills UPSWING. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προγράμματα κατάρτισης των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε Αθήνα και Ηράκλειο, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτό της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τους τεχνικούς μόνωσης στο Ηράκλειο, ενώ αυτή τη στιγμή υλοποιείται και το πρόγραμμα για τους εγκαταστάτες/ συντηρητές καυστήρα στη Θεσσαλονίκη.

Τα υπόλοιποα προγράμματα αναμένεται να εκκινήσουν σύντομα.

Εκκίνηση των προγραμμάτων κατάρτισης BUILD UP Skills UPSWING

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα κατάρτισης, «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αλουμινοσιδηροκατασκευές στα Κτίρια», διάρκειας 30 ωρών, εκκίνησε χθες, 6 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στην Αθήνα. Τα προγράμματα κατάρτισης αλουμινοσιδηροκατασκευαστών στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, καθώς και τα αντίστοιχα των Τεχνικών Μόνωσης και των Εγκαταστατών/Συντηρητών Καυστήρων, θα εκκινήσουν προσεχώς. 

 

Pages