Το έργο UPSWING προτείνει την ανάπτυξη τριών πλήρως λειτουργικών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης - Κ&Π - μεγάλης κλίμακας για τους:

Το έργο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων (ΕΟΧΠ).
Ο ΕΟΧΠ συνδράμει τις ανάγκες του ελληνικού εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα και στοχεύει στην κάλυψη των κενών δεξιοτήτων του. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνει στρατηγικά μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των οικοδομοτεχνιτών και των εγκαταστατών συστημάτων.
Ο Οδικός Χάρτης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BUS-GR και έλαβε την επίσημη έγκριση από 44 μείζονες ενδιαφερόμενους φορείς.

Νέα & υλικό

1η Συνάντηση Διαβούλευσης BUS UPSWING

Διοργανώθηκε επιτυχώς η 1η Συνάντηση Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING. H συνάντηση έλαβε χώρα την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η ατζέντα της συνάντησης εστίασε στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ζήτησης για ειδικευμένους εργατοτεχνίτες στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον εθνικό κατασκευαστικό κλάδο. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο εργασίας της συνάντησης και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν παρακάτω:

Συμμετοχή του BUILD UP Skills UPSWING στο Διήμερο Ενέργειας του ΤΕΕ

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING συμμετέχει στο Διήμερο Ενέργειας "Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας" του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Δευτέρα και Τρίτη 10-11 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ.

Ημερίδα Διαβούλευσης

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING διοργανώνει ημερίδα διαβούλευσης, ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 από 10:00-14:00 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ημερίδα του BUILD UP Skills UPSWING στο Building Green Open Space 2017

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING συμμετέχει με την ειδική ημερίδα «Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING» στη Διεθνή Έκθεση BUILDING GREEN 2017.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 από 10:30-13:00 στην Αίθουσα 4 του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo και θα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα με συμμετοχή σημαντικών φορέων στους τομείς της εκπαίδευσης, των κατασκευών και της ενέργειας.

Pages