Το έργο UPSWING προτείνει την ανάπτυξη τριών πλήρως λειτουργικών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης - Κ&Π - μεγάλης κλίμακας για τους:

Το έργο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων (ΕΟΧΠ).
Ο ΕΟΧΠ συνδράμει τις ανάγκες του ελληνικού εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα και στοχεύει στην κάλυψη των κενών δεξιοτήτων του. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνει στρατηγικά μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των οικοδομοτεχνιτών και των εγκαταστατών συστημάτων.
Ο Οδικός Χάρτης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BUS-GR και έλαβε την επίσημη έγκριση από 44 μείζονες ενδιαφερόμενους φορείς.

Νέα & υλικό

Pages