Αποτελέσματα

Τελική Δημοσιεύσιμη Έκθεση

Η Τελική Δημοσιεύσιμη Έκθεση του BUILD UP Skills UPSWING, που περιέχει μια σύντομη περιγραφή όλων των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων της δράσης, μπορεί τώρα να ανακτηθεί εδώ.

UPSWING - Μέλη ΕΤΕ

Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα των μελών των 3 Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών (ΕΤΕ) εδώ

Κατάλογος καταρτισμένων εκπαιδευτών

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη λίστα των εκπαιδευτών, οι οποίοι αποφοίτησαν με επιτυχία των προγράμματων "Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών" του BUILD UP Skills UPSWING. Αυτή η έκθεση καταγράφει επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των εκπαιδευτών και την υλοποίηση των προγραμμάτων ακπαίδευσης τους

Οδηγός για αξιολογητές

Διαβάστε εδώ τον οδηγό για αξιολογητές για τα σχήματα κατάρτισης και πιστοποίησης του BUILD UP Skills UPSWING 

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την υλοποίηση των πιλοτικών μαθημάτων των BUILD UP Skills UPSWING

Pages